Brinnande iPhone

Man Claims iPhone Caught Fire In His Pants | Ubergizmo

Den kanske viktigaste detaljen i artikeln:

It turns out that the phone Rocky owned was actually a refurbished model that he bought from a refurbishing company.

Det handlar alltså om en iPhone som har öppnats och kanske modifierats av någon annan än Apple och troligtvis har man inte använt originaldelar.