Det våras för 4G – surfhastigheten i Sverige har ökat 70 procent på ett år

Rapporten som vi nu släpper är baserad på några av de 30 miljoner mätningar som våra appanvändare hunnit göra sedan 2008. Och tendensen är tydligt, det går snabbare och snabbare för varje år. På ett år har den genomsnittliga hastigheten ökat med nästan 70 procent – från 7,1 (jan-15 maj 2013) till 11,8 Mbit/s (jan-15 maj 2014)”

Det går fort framåt i Sverige sedan en tid tillbaka.

Källa:www.iis.se