Publicera till WordPress från Google Docs

WordPress har släppt ett tillägg till Chrome som gör det möjligt att skicka valfritt dokument från Google Docs till WordPress.com med det mesta av formateringen bibehållen. Inlägget skickas till din blogg som ett utkast och du måste fortfarande publicera det från WordPress, men för de som redan använder docs för att skriva sina utkast så är detta en möjlighet att förenkla och snabba upp arbetsflödet.

“The extension works in Chrome and allows anything written in Google Docs to be ported directly to WordPress.com, with “most” formatting and layout choices intact. Publishing can’t happen directly from Google Docs, though — you’ll still have to go into WordPress for a final preview and to click publish.”

Länk till tillägget

VIA: The Verge